راهکار gis


سامانه اطلاعات جغرافیایی یک سامانه اطلاعاتی رایانه ای است که به تولید،پردازش،تحلیل،و مدیریت اطلاعات جغرافیایی می‌پردازد.به عبارت دیگر "GIS" یک سامانه رایانه‌ای برای مدیریت و واکاوی اطلاعات جغرافیایی بوده که توانایی گردآوری،ذخیره،واکاوی و نمایش اطلاعات جغرافیایی را دارد.سامانه اطلاعات جغرافیایی ساپ با بهره گیری از این رویکرد نوین به ارائه برنامه ها و گزارشات متنوعی در راستای برنامه ریزی و کنترل واحدهای فروش و پخش می پردازد.برخی از برنامه ها و گزارشات مورد استفاده در این سامانه به شرح ذیل است.


فروش

ساپ با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی در فرایند فروش از امکانات این سیستم برای افزایش بهروری واحد فروش استفاده کرده است.این مهم توان برنامه ریزی،سازماندهی و کنترل روسا و سرپرستان فروش را به صورت کاملا چشمگیری افزایش داده است.برخی از کاربردهای این سامانه در نرم افزار ساپ به شرح ذیل است.توزیع

استفاده از سامانه اطلاعات جامع در فرایند توزیع به عنوان یکی از پر کاربرد ترین مزایای این سامانه در عموم سازمان های پیشرو مرسوم است.نرم افزار ساپ با ارائه اطلاعات و گزارشات مناسب منجر به افزایش بهروری سازمان ها در فرایند توزیع می گردد.برخی از این کاربردها در ذیل ارائه شده است.بازاریابی

فرایند بازاریابی نیاز به ارائه و پردازش اطلاعات متنوعی دارد.ساپ با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی فرایند بازاریابی را هدفمند و بهینه کرده اند.به عبارت کلی ساپ با ارائه دیدگاهی همه جانبه فرایند بازاریابی را در راستای اهداف سازمانی جهت دهی می کند.برخی از کاربردهای این سامانه در بازاریابی به شرح ذیل است.