آرمان و ماموریت ساپ


ما بر آنیم که با بهره گیری از بروزترین تکنولوژی و رویکردهای علوم مدرن در تولید نرم افزار «برنامه ریزی منابع سازمانی» نیازهای مشتریان را به بهترین نحو پاسخگو باشیم.ما با بهره گیری از نظرات خبرگان صنایع تولیدی و توزیعی به بومی سازی دستاوردهای نوین جهانی در راستای عرضه محصولی منحصر بفرد پرداخته ایم.تعهد به درخواست ها و امنیت مشتریان با بکارگیری کارآمد ترین پروتکل های امنیتی در راستای محافظت از اطلاعات مشتریان اولویت نخست ما است.بزرگ ترین سرمایه ساپ،پرسنل دانشی است که همواره در جهت دانش اندوزی و دانش افزایی کوشا هستند.ساپ مدعی است که با رعایت پارامترهای زنجیره تامین پایدار،پیش از توجه به کسب سود،دوستدار محیط زیست و پاسخ گوی مسئولیت اجتماعی است.